Nya medarbetare

Charlotte Lindström, Tomas Carlberg och Thomas Strid.

Naturcentrum AB hälsar tre nya medarbetare med olikartade men mycket kvalificerade kompetenser välkomna. De tre är Charlotte Lindström, limnolog och vattenvårdare, Tomas Carlberg, naturvårdsbiolog och redaktör för tidkskriften Fauna och Flora samt Thomas Strid, biolog och artspecialist.

Läs mer »

Naturcentrum önskar alla kunder och medarbetare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

Även i år väljer vi bort julkort och julklappar. Vi gör istället en miljöinvestering genom att skydda 3600 kvadratmeter skog i Skarhålans gammelskog i västra Sverige. Klicka på skydda skog så kan du se hur det går för skyddet av skogen. Läs mer om insamlingen till gammelskogen nedan.

Våra medarbetare får självklart ”årets julklapp” – en prenumeration på Fauna & Flora.

Tidskriften Fauna & Flora

Fauna & Flora är en av Sveriges äldsta tidskrifter med fokus på växter, djur, ekologi och naturvård. Här publiceras angelägna nyheter, aktuella reportage och populärvetenskapliga artiklar, men också internationella notiser, reportage från andra länder, recensioner och porträtt av männi­skor som är verksamma inom de områden som Fauna och Flora bevakar. Artiklarnas spännvidd varierar stort – från intresseväckande, lättsamma artiklar till mer vetenskapliga beskrivningar av ekologiska processer, organismgrupper eller presentationer av nya fynd för landet. Från och med 1 januari 2020 tar Naturcentrum AB över utgivningen och den tidigare redaktionen.

Prenumeration – är det årets julklapp kanske?
Prenumerationspriset för tidskriften Fauna & Flora är 300 kronor inom Sverige och 350 kronor i övriga länder. Fauna & Flora utkommer med fyra nummer per år. Vi hoppas att du vill lära mer och medverka till att utveckla tidskriften genom att bli en ny prenumerant – beställ genom att klicka på länken ”Prenumerera” nedan!

Prenumerera

Ny bok om svenska dagfjärilar

I denna nya fältguide till svenska dagfjärilar beskrivs drygt 180 arter, underarter, former och tillfälliga besökare. Boken är rikt illustrerad och fjärilarna åtföljs av fotografier på hane, hona och undersida jämte grafiska bilder över utbredningar och flygtider.

Ett kort inledande avsnitt beskriver bokens tillkomst och lite annat. Därefter följer bokens huvuddel som utgörs av artbeskrivningarna. Här ledsagas läsaren med över 1.000 illustrationer. Boken är framtagen av Sven Birkedal, naturälskare och amatörfotograf från Åhus. Nils Ryrholm har stått för kompletterade texter och beskrivningar, vetenskaplig granskning, utbredningskartor, flygtider, m. m.

Boken är den tredje i Naturcentrums serie om växter och djur i Sverige. Tidigare har ”Lavar – en fältguide” och ”Mossor en fältguide” utgivits. Boken (200 sidor) kan köpas från vår webshop eller från välsorterade bokhandlare. https://butik.naturcentrum.se/produkt/dagfjarilar-en-faltguide/

Ny bäckfåra för Skärån i Skäralid

Naturcentrum AB, Söderåsens Nationalpark och Länsstyrelsen i Skåne genomför tillsammans anläggandet av en ny bäckfåra för Skärån i Skäralid. Bäckfåran skall återfå sin ursprungliga funktion som vandringsväg för fiskar och andra vattenlevande organismer som rör sig upp- och nedströms mellan Rönneå och Skärån. Den nya bäckfåran kommer också att vara en viktig plats för naturpedagogik där olika vattenorganismer, miljöer och vattendragstyper kan studeras.  Läs mer »

Webinar om lokala åtgärdsprogram för vatten

DHI, Naturcentrum och SYNLAB bjuder in till ett gemensamt webinar om lokala åtgärdsprogram för våra vatten.  Under ett timmes långt webinar tas följande upp:

•  Miljökvalitetsnormer för vatten – ett kommunalt perspektiv
•  Lokalt åtgärdsprogram, vad är det?
•  Fördelar med lokala åtgärdsprogram
•  Inspirerande exempel

Missa inte chansen att lära dig mer om lokala åtgärdsprogram och ställa frågor till experterna från DHI, Naturcentrum och SYNLAB.

Läs mer och anmäl dig här:

https://worldwide.dhigroup.com/presences/emea/sweden/news/2019/01/inbjudan-till-webinar-om-lokala-%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram

Naturcentrum önskar alla kunder och medarbetare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

Precis som förra året väljer vi bort julkort och julklappar. Vi lägger istället pengarna på att skydda 3000 kvadratmeter skog för all framtid. Vårt område ligger kring en stor tall i Skarhålans gammelskog i västra Sverige. Läs mer om insamlingen till Skarnhålans gammelskog här:

https://naturarvet.se/paraplytrad-och-skogsrutor-i-skarnhalan/

Skarhålans_paraplyträd_p5_diplom

Välkomna till Naturcentrums webshop

Naturcentrum har under många år tillhandahållit böcker, diverse fältutrustning och ekologiskt producerade kläder. Det har vi hittills gjort från egen butik på Strandtorget i Stenungsund. Nu tar vi ett stort steg och lägger ut hela butiken på nätet. Här kan du göra bra sko- och klädval, inhandla naturböcker från vårt eget förlag och en del annan litteratur samt titta på vårt sortiment av luppar. Betalar gör du direkt på hemsidan via Klarna, sedan hämtar du hos oss, eller så skickar vi det du beställt.

Klicka på länken nedan eller på knappen ”Försäljning” på vår hemsida.

https://butik.naturcentrum.se/

Välkomna!

Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd

Upptäck den fina naturen i Göteborg tillsammans med Ingemar Jonasson! Ingemar är upptäcktsresande i naturen med förmåga att upptäcka spännande saker. I boken delar han med sig av sina strövtåg bland byggnader, vackra växter och annat i Göteborgs närnatur. Vem visste till exempel att det finns sällsynta växter i stenmurarna på Tyska kyrkan i centrala stan, att det växer ett gräs vid Vallgraven som heter kärleksgräs, eller att det finns arter från den amerikanska prärien i Marieholm. Berättelser och förteckningar över växter från utflykterna illustreras av utsökta fotografier som författaren själv tagit och av vackra kartor framtagna av illustratören Carina Lindkvist. I boken presenteras inte mindre än 677 arter från 35 olika platser i och kring Göteborg. Boken kostar 299:- inkl frakt och kan tills vidare beställas via mail till ncab(at)naturcentrum.se.

Faunadepåer – hem och skafferi för många

”Det är allvarligt”. Så sammanfattar Bengt Ehnström, en av Sveriges främsta entomologer, situationen för våra vedlevande skalbaggar när han intervjuas av Sveriges Radio. Anledningen till uttalandet är en färsk studie från den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som visar att en femtedel av Europas vedskalbaggar riskerar att dö ut. Orsak: det finns för få döda träd som skalbaggarna kan bosätta sig i. För att råda bot på bostadsbristen anlägger kommuner och länsstyrelser så kallade faunadepåer. Depåerna består av antingen grova stammar eller högar med grenar eller både och placeras ut på lämpliga ställen i naturen. Förhoppningen är att skalbaggar och andra vedlevande småkryp ska flytta in i depåerna. Och det verkar de göra! Läs mer »

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: