NATURVÅRD

Naturvård är en av Naturcentrums viktigaste verksamheter. En stor del av våra tjänster består av att bidra med specialkunskaper när det gäller åtgärder för att bevara landskap, naturtyper och arter. Med djupa fackkunskaper om arter och ekologi och en lång erfarenhet av naturvårdsarbete som bakgrund kan vi erbjuda våra tjänster som berör ämnesområdet i hela Sverige.

Vi lägger även stor vikt vid att förmedla arbetssätt, utredningsresultat och ekologiska begrepp till våra kunder.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: