Trädinventering

Gamla träd är hemvist för många skyddsvärda växter, djur och svampar. Jätteekar är särskilt välkända när det gäller artrikedom och man tror att mer än 1.000 arter är knutna till gamla grova ekar.

Genom att spara gamla träd kan många skyddsvärda arter bevaras, men gamla träd behöver också vård och omsorg för att överleva. Gamla ekar behöver till exempel ljus kring kronan för att inte kvävas och dö. Det behövs kunskap och bra planeringsunderlag för att bevara de gamla träden och deras växt- och djurliv.

Naturcentrum AB har i samarbete med Naturvårdsverket skrivit ett åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Vår kompetens och långa erfarenhet av arbeten med gamla träd innebär att vi kan genomföra inventeringar med hög kvalité och föreslå relevanta och genomförbara åtgärder.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: