SAMHÄLLSPLANERING

Naturcentrum vill medverka till ett samhälle där utvecklingen bygger på långsiktig ekologisk hållbarhet. Det gör vi bland annat genom att ta fram kompetenta naturvårdsunderlag för den fysiska planeringen. Vet man inte om vilka naturvärden som finns så kan man inte ta hänsyn till dem!

Men vi kartlägger inte bara naturen. Naturcentrum hjälper också till genom att hitta lösningar som kan möjliggöra utveckling av både naturvärden och samhälle. Ví är inte bara duktiga på att känna igen djur och växter, utan vi har också erfarenhet av teknik och praktiska utformningar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: