Detaljplaner

Det är av stort värde att ha goda underlag om naturen när man planerar ny bebyggelse. Det finns krav i lagstiftningen som måste uppfyllas, men en bra naturinventering ger också möjlighet att utnyttja de mervärden som natur ger. Stenmuren, skogsdungen eller den örtrika ängsmarken kan skapa en boendemiljö med ekologiska och historiska mervärden. Genom att ta tillvara dessa värden kan man bygga ekologiskt och förstärka den lokala identiteten i våra bostadsområden.

Naturcentrum har stor erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen. Vi vet hur en naturinventering måste utföras och presenteras för att den ska kunna användas av planerare, arkitekter eller som underlag för tillstånd. Genom att utföra naturinventeringen tidigt i planeringen blir det lättare att ta hänsyn och risken för negativa överraskningar minskar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: