Årets kommitté 2023

I somras publicerade Svenska institutet för standarder (SIS) en reviderad standard för kartläggning och värdering av biologisk mångfald. Det är något som många miljökonsulter använder när de ska göra naturvärdesinventeringar. 

Inom Svenska institutet för standarder (SIS) finns 300 olika kommittéer som arbetar med standardisering av allt från skruvar till miljö och kvalitet. Kommittén för naturvärdesinventering där Naturcentrum varit drivande, har nu utsetts till årets kommitté. 

–  Utnämningen känns väldigt rolig och hedrande. Det har varit en lång och lärorik process där många aktörer bidragit till resultatet, säger Jonas Stenström, Naturcentrum som varit redaktör för revideringen.

Läs mer om standarden och kommitténs arbete här:

Läs mer om utnämningen här:

Läs mer »

Stort intresse för groddjursflytt i Mariestad

Under våren har Naturcentrum arbetat med att flytta groddjur i Mariestad, på en plats där fordonstillverkaren Volvo planerar att bygga en batterifabrik för elfordon. Den rekordstora flytten av grodor och salamandrar väckte stor uppmärksamhet.

Bo Siggelin släpper ut en dags fångst av salamandrar i de nya dammarna. Foto: Petter Bohman
Läs mer »

Nya tjänster – lägesbeskrivning

Vi har, vilket är både glädjande och smickrande, fått in ett hundratal ansökningar till de tjänster som vi annonserat, och bedömning och utvärdering av dessa pågår för fullt. Alla som ännu inte fått något besked kommer att få det under nästa vecka.

Vill du bli vår nya medarbetare?

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar söker vi nu fler medarbetare. Vi söker dig som är beredd att engagera dig långsiktigt och utvecklas tillsammans med oss på Naturcentrum.

Naturcentrum är ett av landets ledande konsultföretag inom ekologibranschen och tillhör landets mest efterfrågade. Vi arbetar med utmanande frågor inom bland annat ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, praktisk vattenvård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och naturinformation. Sedan starten 1986 har vi vuxit från två till drygt trettio medarbetare. Vi har låg personalomsättning, växer långsamt och har inga ambitioner att vara störst. Men vi vill gärna ha de skickligaste medarbetarna!

Läs mer »

Naturcentrum önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till medarbetare, samarbetspartners, kunder, vänner och familjer

Naturcentrum har under året som gått fortsatt att utvecklas med nya spännande och utmanande projekt och inom kort också ett nytt kontor i centrala Stenungsund. Det har varit ett par dramatiska år med pandemi, krig i vårt närområde och ett alltmer nyckfullt klimat. En stor omställning väntar oss alla, men trots alla ledsamheter är det ändå glädjande att se att samhället ställer om. Vindkraft, elektrifiering och anpassningar av näringarna sker snabbare än tidigare, och Naturcentrum AB har under de senaste åren deltagit i flera stora projekt som handlar om denna omställning. Vi vill också gärna hjälpa till att skapa en framtid med levande landskap, frisk luft och rent vatten. Därför går årets julgåva från Naturcentrum AB till Naturarvet för inköp av gammelskog. Gammelskogen ger livsrum åt många hotade arter och lagrar varje år många ton koldioxid. Läs mer på: https://naturarvet.se/gammelskog/fagelskarsuddens-gammelskog/insamling-till-fagelskarsuddens-gammelskog/

Dvärgsnäppa – ny för Sverige

Naturcentrums Jens Morin upptäckte nyligen en fågelart som aldrig tidigare setts i Sverige. Dvärgsnäppan rastade i en våtmark som Jens varit med om att utveckla.

Att hitta en ny fågelart för Sverige är varje skådares våta dröm. Att göra det fredagen den 13:e ger kanske en extra krydda. Den 13 maj 2022 gjorde Jens Morin, boende i Harlösa, ett av sina nästan dagliga besök vid Klingavälsån i Vombsänkan i Skåne – vid en våtmark som han själv varit med om att utveckla i sitt arbete som våtmarksexpert vid Naturcentrum AB. Det spännande väderläget med regn lockade till ett kvällsbesök. Ganska omgående fick Jens ögonen på en liten Calidris-vadare som fick hans puls att öka.

– När jag zoomade in och såg de ljusbruna benen fick jag rejält adrenalinpåslag, säger Jens Morin.

Dvärgsnäppa Calidris minutilla och fisktärna Sterna hirundo vid Klingavälsån, Skåne, maj 2022. Foto: Ronny Malm, www.malmsfoto.se
Läs mer »

Ljunghedens arter får bättre skydd

Naturvårdsverket har fastställt åtgärdsprogrammet för ljunghed 2022–2026. Naturcentrum har deltagit i arbetet med rapporten, som beskriver ljunghedens ekologi och förslag på åtgärder som ska säkra att arter knutna till detta kulturlandskap överlever på lång sikt.

Ljunghed på Grimsholmen, Tjörn. Foto: Svante Hultengren.
Läs mer »

Naturcentrum har nytt kontor i skånska Körsbärsdalen

Sex av Naturcentrums konsulter flyttar från och med februari 2022 in ett nytt kontor i Skåne, söder om Veberöd. Lokalen har tidigare fungerat som Bed & Breakfast och ligger i mycket natursköna omgivningar.

Naturcentrum AB expanderar och när det började bli trångt på lokalkontoret i Torna Hällestad började sökandet efter en större lokal. Valet föll på ett hus som fram tills nu varit Körsbärsdalen Bed & Breakfast, strax söder om Veberöd. Det nya kontoret ligger i ett böljande, mosaikartat landskap med körsbärsträd, vattendrag och artrika fäladsmarker. Körsbärsdalen, som dalgången också kallas, är mycket välbesökt under våren då alla träden blommar.

Foto: Inger Svensson.
Läs mer »

Naturcentrum önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till medarbetare, samarbetspartners, kunder, vänner och familjer

Naturcentrum har fortsatt sin stillsamma men målmedvetna evolution, med nya medarbetare och delägare, ny företagsledning och nya kontor i Göteborg och Stockholm. Året har fört med sig många glädjeämnen men också en stor förlust – Nils Forshed som varit vår viktigaste leverantör av naturillustrationer och en mycket när och kär vän har lämnat oss. Med tanke på Nils och hans naturvårdsgärning känns det därför naturligt med ett bidrag som främjar både framtid och natur. Årets julgåva från Naturcentrum, till minne av Nils, går till Naturarvet för inköp av ett tunnland gammelskog någonstans i Sverige. Ett tunnland gammelskog ger livsrum åt många hotade arter och lagrar varje år 40 ton koldioxid.

NVI-standarden revideras

Naturcentrum medverkade  i utformningen av Svensk standard för naturvärdesinventering (NVI), som kom ut 2014. Standarden har nu reviderats och ny upplaga finns ute på remiss fram till den 5 november. Läs mer hos Svenska Institutet för Standarder( SIS) här>>

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/nvi-standarden-arbetas-om/

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: