Claes Andréns grod- och kräldjursepos – nu lössläppt

I slutet av april, den tjugofjärde närmare bestämt, frigjorde sig boken ”Grod- och kräldjur – våra svenska arter och deras bevarande” från skrivbord, datorer och tryckpressar, för en spännande resa ut i Naturvårdssverige! Professor Andréns livsverk innehåller 432 faktaspäckade sidor om hans livsgärning, detaljerade presentationer av samtliga i Sverige förekommande arter, naturvårdsåtgärder och allt annat man behöver veta om dessa trevliga djur. Professorn har också kryddat upp boken med personliga betraktelser från ett långt liv som ”grod- och kräldjursman”. Nästan 700 fotografier och illustrationer ledsagar läsningen.

Boken kan inhandlas från bokhandeln eller från vår webshop.

Guldluppen 2024 till Henrik Weibull

Naturcentrums mossexpert Henrik Weibull har tilldelats Guldluppen 2024 för sitt stora engagemang för mossor och för sin entusiasm att dela med sig av sina kunskaper. Svenska Botaniska Föreningen har delat ut priset varje år sedan 1996.

Läs mer »

Vattenmiljöer på västkusten restaureras

Många våtmarker har försvunnit eller försämrats på grund av t.ex. utdikning och kulvertering, vilket lett till minskad biologisk mångfald men också problem med översvämningar. Behovet av att restaurera våtmarker är stort. Det finns nu gott om finansiering som möjliggör samarbete mellan enskilda markägare, kommuner och externa specialister.

Läs mer »

Naturcentrum önskar God Jul och ett Gott Nytt År

Under året som gått har Naturcentrum anställt flera nya medarbetare, arbetat med spännande och utmanande projekt och flyttat i ett sprillans nytt kontor i centrala Stenungsund, samt mycket annat. Dessvärre färgas himlen mörk av kriget i Ukraina och av ett klimat som blir alltmer oförutsägbart. Läget är akut och stora förändringar krävs, men det verkar som att samhället sakta ändrar kurs mot det bättre. Övergången till hållbar energi och anpassningar inom industrin sker snabbare än tidigare, och Naturcentrum AB har under de senaste åren deltagit med expertkunskap i flera stora projekt som bidrar till omställningen. Utöver detta vill hjälpa till att skapa en framtid med biologiskt rikt landskap, frisk luft och rent vatten. Därför har vi via vår nyinstiftade naturvårdsfond bidragit till inköp av ett stycke gammelskog. Gammelskogen ger livsrum åt många hotade arter och binder varje år tusentals ton av koldioxid. Läs mer på: https://naturarvet.se/gammelskog/ekas-ek-bokskog/insamling-till-ekas-ek-bokskog/

Patrik Celander och Johannes Sydling nya medarbetare på Naturcentrum AB

Med Patrik Celander och Johannes Sydling stärker Naturcentrum sitt team på naturvårdssidan. Patrik beskriver sig som artnörd med fokus på skalbaggar och lavar; han kommer bland annat att arbeta med naturvärdesinventeringar. Johannes har på kort tid etablerat sig i vattenvårdsgruppen. 

Läs mer »

Årets kommitté 2023

I somras publicerade Svenska institutet för standarder (SIS) en reviderad standard för kartläggning och värdering av biologisk mångfald. Det är något som många miljökonsulter använder när de ska göra naturvärdesinventeringar. 

Inom Svenska institutet för standarder (SIS) finns 300 olika kommittéer som arbetar med standardisering av allt från skruvar till miljö och kvalitet. Kommittén för naturvärdesinventering där Naturcentrum varit drivande, har nu utsetts till årets kommitté. 

–  Utnämningen känns väldigt rolig och hedrande. Det har varit en lång och lärorik process där många aktörer bidragit till resultatet, säger Jonas Stenström, Naturcentrum som varit redaktör för revideringen.

Läs mer om standarden och kommitténs arbete här:

Läs mer om utnämningen här:

Läs mer »

Stort intresse för groddjursflytt i Mariestad

Under våren har Naturcentrum arbetat med att flytta groddjur i Mariestad, på en plats där fordonstillverkaren Volvo planerar att bygga en batterifabrik för elfordon. Den rekordstora flytten av grodor och salamandrar väckte stor uppmärksamhet.

Bo Siggelin släpper ut en dags fångst av salamandrar i de nya dammarna. Foto: Petter Bohman
Läs mer »

Nya tjänster – lägesbeskrivning

Vi har, vilket är både glädjande och smickrande, fått in ett hundratal ansökningar till de tjänster som vi annonserat, och bedömning och utvärdering av dessa pågår för fullt. Alla som ännu inte fått något besked kommer att få det under nästa vecka.

Vill du bli vår nya medarbetare?

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar söker vi nu fler medarbetare. Vi söker dig som är beredd att engagera dig långsiktigt och utvecklas tillsammans med oss på Naturcentrum.

Naturcentrum är ett av landets ledande konsultföretag inom ekologibranschen och tillhör landets mest efterfrågade. Vi arbetar med utmanande frågor inom bland annat ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, praktisk vattenvård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och naturinformation. Sedan starten 1986 har vi vuxit från två till drygt trettio medarbetare. Vi har låg personalomsättning, växer långsamt och har inga ambitioner att vara störst. Men vi vill gärna ha de skickligaste medarbetarna!

Läs mer »

Naturcentrum önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till medarbetare, samarbetspartners, kunder, vänner och familjer

Naturcentrum har under året som gått fortsatt att utvecklas med nya spännande och utmanande projekt och inom kort också ett nytt kontor i centrala Stenungsund. Det har varit ett par dramatiska år med pandemi, krig i vårt närområde och ett alltmer nyckfullt klimat. En stor omställning väntar oss alla, men trots alla ledsamheter är det ändå glädjande att se att samhället ställer om. Vindkraft, elektrifiering och anpassningar av näringarna sker snabbare än tidigare, och Naturcentrum AB har under de senaste åren deltagit i flera stora projekt som handlar om denna omställning. Vi vill också gärna hjälpa till att skapa en framtid med levande landskap, frisk luft och rent vatten. Därför går årets julgåva från Naturcentrum AB till Naturarvet för inköp av gammelskog. Gammelskogen ger livsrum åt många hotade arter och lagrar varje år många ton koldioxid. Läs mer på: https://naturarvet.se/gammelskog/fagelskarsuddens-gammelskog/insamling-till-fagelskarsuddens-gammelskog/

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: