Bildarkiv

Naturcentrums bildarkiv omfattar över 25 000 digitala foton och illustrationer med natur som det bärande temat. Det är bilder på växter, djur och naturmiljöer, men även friluftsaktiviteter, kulturmiljöer och stämningsfulla ögonblick från naturen.

De flesta bilderna är tagna eller producerade av våra egna medarbetare, men arkivet innehåller också foton och illustrationer från andra fotografer och illustratörer. Bildarkivet används för internt bruk, när vi producerar rapporter, skyltar och informationsmaterial. Dessutom förmedlar vi årligen ett stort antal bilder till kunder, för publicering i andra sammanhang.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: