Referenser

Naturcentrum AB utför ett hundratal olika uppdrag varje år. Varje uppdrag har en intern projektkod och drivs av en projektansvarig person på Naturcentrum, men många gånger är fler medarbetare på företaget inblandande. Dessutom tar vi ofta in externa experter och annan specialistkompetens eller samarbetar med andra företag.

Ladda ner fil med genomförda uppdrag:

Genomförda uppdrag 1993-2013

Genomförda uppdrag 2013-2023

Ladda ner fil med meritförteckning:

Samlad referenslista 1986-2013

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: