Fiskar

Fiskarna har en avgörande ekologisk betydelse i vattendrag och sjöar. Flera fiskarter har också en stor betydelse för yrkes- och sportfisket. Av Sveriges i runda tal 260 svenska fiskarter lever ett 50-tal i sötvatten.

Föroreningar, övergödning och vattenreglering påverkar våra fiskbestånd och det är en stor utmaning att finna eller utveckla rätt åtgärder för att motverka de negativa effekterna. Gedigen kunskap om fiskars beteende och funktion i våra ekosystem är ett nödvändig i detta arbete.

På Naturcentrum finns en stor fiskeribiologisk kompetens med mer än 10 års erfarenhet av fiskevård, allt från inventering och bedömning av fiskbestånd till biotopvård och anläggning av fiskvägar.

Vi har även utformat broschyrer om sportfiske samt har god kunskap om fisksjukdomar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: