Kartillustrationer

Naturcentrum erbjuder tilltalande perspektivkartor och lodkartor (3D-kartor) i akvarell. Sådana kartor beskriver landskapet på ett mera konkret sätt och är ofta lättare att läsa för den som är lite ovan vid kartor. Dessutom är illustrationskartor vackrare tycker vi. När vi producerar kartorna kan också vegetationsstrukturer, processer, skötsel, landformer och byggnader, framhävas på olika sätt – allt efter kundens önskemål.

Den mest avancerade kartvarianten visar ett område snett uppifrån. Detta perspektiv kan framhäva högväxt skog, en naturbetesmark, det gamla faluröda torpet, branten med aspar eller andra intressanta element.

En något enklare variant är 3D-kartan som visar området rakt uppifrån men ger en tredimensionell känsla genom att skuggeffekter som lyfter vegetation och byggnader från marknivån. Alla typer av kartor kan kompletteras med digital information om t.ex. text, gränser och symboler.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: