TIDSKRIFTEN FAUNA & FLORA

Fauna & Flora är en av Sveriges äldsta tidskrifter om växter, djur, ekologi och naturvård. Den grundades av professor Einar Lönnberg 1906 och gavs sedan ut av Naturhistoriska riksmuseet fram till slutet av 1990-talet då den övertogs av en stiftelse. Från 2002 till 2019 var ArtDatabanken, SLU utgivare. Från och med 2020 tog Naturcentrum AB över utgivningen och den tidigare redaktionen.

I Fauna och Flora publiceras nyheter, aktuella reportage och populärvetenskapliga artiklar, men också internationella notiser, reseskildringar, recensioner och porträtt av männi­skor som är verksamma inom de områden som Fauna och Flora bevakar. Artiklarnas spännvidd varierar stort – från intresseväckande, lättsamma artiklar till mer vetenskapliga beskrivningar av ekologiska processer, organismgrupper eller presentationer av nya fynd för landet.

Prenumeration
Prenumerationspriset för tidskriften Fauna & Flora är 330 kronor inom Sverige och 380 kronor i övriga länder. Fauna & Flora utkommer med fyra nummer per år. Vi hoppas att du vill lära mer samt medverka till att utveckla tidskriften genom att bli en ny prenumerant – beställ genom att klicka på länken nedan!

PRENUMERERA

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: