Specialinventeringar av arter

Artinriktade inventeringar av fauna och flora, signal- och rödlistade arter, totalinventeringar, naturvärdesbedömningar samt skötsel och skyddsanalys. Vi utför inventeringar av särskilt skyddsvärda arter vid intrång i känsliga miljöer, som underlag för beslut i reservatsfrågor eller inventeringar inriktade på speciellt skyddsvärda arter. Vi har en bred och djup intern kompetens för de flesta arter eller artgrupper, och vi samarbetar också med Sveriges främsta experter inom de flesta biologiska ämnesområden.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: