Universitet

Som experter inom våra specialområden så deltar Naturcentrum i utbildningen av framtidens naturinventerare. Vi har medverkat eller deltar i utbildningar organiserade av Uppsala Universitet, SLU, Göteborgs Universitet och Halmstad Högskola.

Kurserna handlar främst om miljökonsekvensbeskrivning (MKB), artkunskap, ekologiska strukturer och ekologi. De artgrupper vi främst undervisar om är lavar, mossor, kärlväxter, fåglar och insekter. Vår gedigna kunskap om ämnena kombinerat med stor fältvana och lång arbetslivserfarenhet gör kurserna populära och eleverna ger oss höga betyg vid kursutvärderingar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: