Skötselplaner

Många naturområden sköts enligt en skötselplan där naturvärden, mål och åtgärder beskrivs. Skötselplanen redovisar vilka värden som finns och hur man kan säkerställa och utveckla dessa på kort och lång sikt. I skötselplanen formuleras speciella mål så att värden och åtgärder kan följas upp och utvärderas.

Naturcentrum har stor erfarenhet av att upprätta skötselplaner, framför allt för naturreservat, men även för mindre naturområden och tätortsnära natur.

Naturcentrum erbjuder specialister inom olika områden vilket i kombination med praktisk erfarenhet och ekologisk kunskap ger förutsättningar för hög kvalité på utredningar och skötselplaner. Vi utformar och formulerar också skötselplanen på ett sådant sätt att den blir lättbegriplig och praktiskt användbar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: