Svampar

Svamparna utgör en egen organismgrupp och omfattar i Sverige ca 10 000 olika arter inkl mikrosvamparna.

Mest kända är de stora matsvamparna som kikar fram på sensommaren och hösten – Karl-Johan, gul kantarell, trattkantarell och blodriska. Men det finns oändligt många fler arter. På gamla träd lever tickor och skinnsvampar, i traditionellt skötta ängs- och betesmarker finns vackra spindelskivlingar, fingersvampar och vaxskivlingar och skogsmark finns stora mängder av arter. Många svampar har det gemensamt att de tar näring från andra växter genom parasitism eller symbios (bl a genom s k svamprot – mykorrhiza).

Genom att svamparna är beroende av andra växter är de också bra indikatorer på speciella miljöförhållanden t ex trädålder, skoglig kontinuitet, kvävebrist m m, vilket i många fall också motsvarar höga naturvärden.

Inom Naturcentrum har vi hög svampkompetens och vi kompletterar våra naturutredningar med inventeringar av svampar när förhållandena och miljön är de rätta. Vi utför också speciella uppdragsinventeringar av svampar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: