Tillstånd enligt miljöbalken

I samband med exploateringar kan lagen kräva särskilda miljötillstånd eller dispenser. I sådana fall krävs ofta detaljerade underlag. Det kan t ex handla om noggranna kartor eller bedömningar av vissa arters eller naturtypers bevarandestatus. Lämpliga skyddsåtgärder eller kompensation för uppkommen skada är andra aspekter.

På Naturcentrum har vi all den sakkunskap som krävs för att ta fram underlag för olika typer av tillståndsprövning som avser naturmiljön. Här nedan presenteras några exempel på tillfällen då det kan behövas.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: