Naturcentrum och miljön

Miljöpolicy

Naturcentrum vill i alla sina verksamheter verka för en bättre miljö. Vår utgångspunkt är målsättningen om en uthållig framtid så som den bl a formulerades vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992.

Vi strävar mot att minimera användningen av energi och råvaror samt utsläpp av föroreningar i all vår verksamhet.

Vi upprättar konkreta miljömål för företaget. Efterhand som målen nås ska vi försöka skärpa kraven. Vi strävar efter kontinuerliga förbättringar.

Vi försöker att ställa motsvarande krav på våra leverantörer.

I de arbeten vi utför som miljökonsulter är vi alltid sakliga och objektiva. Därigenom bidrar vi till en ökad förståelse och insikt om miljöfrågor.

Vår miljöpolicy ska genomföras enligt ett fastställt miljöledningssystem.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: