Restaurering av vattendrag

En mycket stor andel av Sveriges vattendrag är kraftigt påverkade genom kvarndämmen, kraftverk, dikningsföretag och av näringsläckage från åkermarker. Främst små vattendrag är möjliga att återställa helt eller delvis till sitt naturliga lopp och ekologiska funktion.Detta kan ske genom restureringar, nya vandringsvägar för fisk, omlöp m m.

Ibland kan ett vattendrag restaureras och den naturliga ekologiska funktionen återställas med speciella åtgärder även om det inte sker på exakt samma plats som tidigare.Naturcentrum strävar efter att hitta möjligheter att återskapa tidigare vattenmiljöer och ofta ingår restaurering av vattendrag bland åtgärderna.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: