FRILUFTSLIV & NATURTURISM

Naturen ger fantastiska upplevelser. Skogsdungen invid stugknuten, utsikten över ett vidsträckt landskap eller söndagspromenaden i strövområdet ger oss välbefinnande. Det finns många vetenskapliga studier som bekräftar att naturen har positiv inverkan på vår hälsa och många lägger mycket av sin tid i naturen.

Att planera och informera om möjligheter till friluftsliv och naturturism är en framtidsinvestering. Men det kräver eftertanke så att naturen inte tar skada. Planering av friluftsliv kräver erfarenhet av människors vanor och behov. Om naturen ska bli tillgänglig för alla krävs både planering och anpassningar.

Naturcentrum vill medverka till en utveckling där fler människor bereds möjlighet att vara aktiva i naturen. Genom vår långa erfarenhet av såväl naturvård som friluftsliv är vi den naturliga samarbetspartnern för alla som vill utveckla möjligheterna till närrekreation, friluftsliv och naturturism.

Vi kommer gärna in tidigt i planeringsprocessen, men vi kan också bara hjälpa till med valda delar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: