Kärlväxter

I Sverige finns ca 2.500 arter av kärlväxter, men antalet varierar en aning beroende på om och hur man inkluderar förvildade odlade växter. Kärlväxterna omfattar barrväxter, blomväxter, gräs, halvgräs, ormbunkar m. m. – eller helt enkelt växter som leder näringsämnen och vatten i ”kärlsystem” i stammen.

Bland kärlväxterna finns allt från underbart vackra örter och orkidéer, till ståtliga träd och gåtfulla småväxter. Många är rödlistade vilket huvudsakligen beror på att deras livsmiljöer minskar. Detta gäller i första hand arter som är knutna till det traditionella odlingslandskapet med slåtter, bete eller äldre tiders odling, men också arter som förekommer i gamla skogar. Kalk är också en viktig faktor och väldigt många arter lever i kalkrika områden t ex Öland, Gotland och fjällkedjan kalkområden.

Kärlväxterna är viktiga vid naturvärdesbedömning. Växterna skapar förutsättningar för andra arter och biotoperna beskrivs utifrån vilka växter som påträffas. En del kärlväxter är också goda indikatorer på biologisk mångfald. I många av de inventeringar vi utför spelar därför kärlväxterna en central roll.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: