Rådgivning

Inom jordbrukets miljöverksamhet genomförs rådgivningar av olika slag. Det handlar om allt från djurhantering, ekonomi till skötsel av värdefulla naturbetesmarker och slåtterängar. Flera av Naturcentrums medarbetare har lång erfarenhet av rådgivningsverksamhet inom jordbrukssektorn. Framförallt arbetar vi med den rådgivning som handlar om naturvård t ex restaureringar, hävd av naturbetesmarker, anläggning av våtmarker m m. Några av oss har också tidigare arbetat som rådgivare på länsstyrelser.

Inom rådgivningen samarbetar vi främst med länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: