Mossor

Mossorna tillhör kryptogamerna, sporväxterna! Ordet ”kryptogam” betyder kryptiskt, fördolt bröllop och det härrör från en tid då man inte visste hur de förökade sig. Andra sporväxter är ormbunkar, svampar och lavar.

I Sverige finns drygt 1000 arter av mossor. De flesta påträffas i fuktiga miljöer och många gynnas av kalk. Därför är rikkärr och andra fuktiga och kalkrika miljöer särskilt värdefulla för mossor. Men det finns även ett stort antal mossor i sura och näringsfattiga miljöer – mest kända är vitmossorna som bygger upp våra högmossar.

Många mossor är utmärkta indikatorer på markförhållandena och indikerar genom som närvaro t ex förekomst av kalk eller ytligt markvatten. Genom att studera mossorna kan man därför avläsa jordmån och markfuktighet, både säkrare och snabbare än med många andra metoder.

Naturcentrum har en av Sveriges främsta mossexperter som medarbetare, och vi utför årligen en rad inventeringar som kräver stor kunskap om mossor. Naturcentrum har tagit fram nationella åtgärdsprogram för hotade mossor, medverkat i Nationalencyklopedins mossvolymer och anlitas ofta som konsulter i frågor som rör mossor vid olika exploateringar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: