MILJÖÖVERVAKNING

Åtgärder och ingrepp i naturen, från instiftande av naturreservat till rena exploateringar, kräver ofta uppföljning av hur naturvärden och miljöparametrar utvecklas. Miljövervakningen är ofta bred och syftar till att allmänt följa utvecklingen i ett område eller en naturtyp. Om utvecklingen bedöms vara negativ kan orsakerna klarläggas och åtgärder sättas in. Naturcentrum AB utför miljöövervakning och medverkar i flera större miljöövervakningsprojekt.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: