Stormusslor

I Sverige finns sju inhemska arter av stormusslor som lever i sötvatten och av dessa är fyra upptagna på rödlistan. Sötvattenmusslorna har komplexa livscykler men alla har olika fiskarter som värddjur. Samtliga arter är också beroende av högt pH-värde och en bra vattenmiljö för att kunna överleva. Stormusslorna är därför bra indikatorer på vattendragens hälsostatus. Flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla är starkt hotade och har en nyckelroll rinnande vattenekosystem. Ett vattendrag med reproducerande flodpärlmussla berättar att vattenekosystemet mår bra.

Musselinventeringar kräver kunskap om vatten och fiskekologi, men också erfarenhet och förmåga att ”läsa” vattendraget med dess närområden. Naturcentrum erbjuda fullständiga undersökningar med allt från förundersökning och inventering till åtgärdsförslag och praktiska åtgärder för att bevara våra stormusslor.

Vi har all utrustning och de tillstånd som behövs. Vid förflyttning mellan vattendrag desinfekteras och torkas redskapen så att inte kräftpest, Gyrodactylus salaris eller andra sjukdomar sprids.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: