Grus- och bergtäkter

Synen på grus-, sand- och bergtäkter har omvärderats. För bara några år sedan ansågs de vara sterila fula sår i landskapet men har nu upptäckts vara skyddsvärda miljöer för värdefull biologisk mångfald. Därför har naturvårdande efterbehandling av täkter blivit allt viktigare.

Täkt av naturgrus har minskat och syftet är att hushålla med de begränsade naturresurserna medan behovet av nya bergtäkter bedöms öka. Detta ställer krav på goda underlag till MKB.

Naturcentrum har stor erfarenhet av inventeringar och naturvärdesbedömningar vid täktärenden. Projekten har utförts på uppdrag av olika myndigheter och exploatörer.

Naturcentrum kan erbjuda följande tjänster:

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: