MILJÖUTBILDNING

Gedigen kunskap om ekologi, växter och djur ger en bra grund för goda beslut om vår framtid i stort och i smått. Vi vill gärna förmedla att naturen inte är ett hinder utan en tillgång för alla. Dessutom är det väldigt trevligt att under sakkunnig ledning lära mer om fåglar, studera insekter eller kika på lavar med en bra lupp. En ny värld öppnar sig! Naturcentrum AB genomför och organiserar olika typer av kurser och utbildningar – allt från kurser om föroreningar och försurning till artinriktade fältexkursioner.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: