Företagsfakta

Personalägt aktiebolag

VD: Johan Ahlén

Anställda: 30 samtliga med högskoleexamen, forskarutbildning eller motsvarande inom biologi, ekologi, vattenvård, geovetenskap eller miljövård. Specialistfunktioner finns bland annat inom följande ämnesområden: ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, fiskevård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och rödlistade arter. Naturcentrum erbjuder även expertkompetens inom flera artgrupper, bl a lavar, mossor, kärlväxter, skalbaggar, svampar, fåglar och fladdermöss.

Årsomsättning: 26,1 MSEK 2018.

Antal uppdrag per år: drygt 300 åt totalt 150 kunder.

Etableringsår. 1986.

Ansvarsförsäkring: Trygg-Hansa 80 1317 420: 10 miljoner SEK

Miljöpolicy och miljöredovisning: Redovisas på begäran.

Kvalitetssäkringssystem: Internt system NC 2000.

Organisationsnummer: 556294-9999

Företaget har F-skattebevis.

Styrelsens säte: Göteborg

Naturcentrum Aktiebolag
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund
tel: 010 220 1200
e-post: ncab[at]naturcentrum.se
www.naturcentrum.se

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: