Företagsfakta

Personalägt aktiebolag

VD: Johan Ahlén

Anställda: 33 samtliga med högskoleexamen, forskarutbildning eller motsvarande inom biologi, ekologi, vattenvård, geovetenskap eller miljövård. Specialistfunktioner finns bland annat inom följande ämnesområden: ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, fiskevård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och rödlistade arter. Naturcentrum erbjuder även expertkompetens inom flera artgrupper, bland annat lavar, mossor, kärlväxter, skalbaggar, svampar, fåglar och fladdermöss.

Årsomsättning: 36 MSEK 2023.

Antal uppdrag per år: drygt 300.

Etableringsår. 1986.

Ansvarsförsäkring: Trygg-Hansa 80 1317 420: 10 miljoner SEK

Miljöpolicy och miljöredovisning: Redovisas på begäran.

Kvalitetssäkringssystem: Internt system NC 2000.

Organisationsnummer: 556294-9999

Företaget har F-skattebevis.

Styrelsens säte: Göteborg

Naturcentrum Aktiebolag
Västanvindsgatan 8
444 30 Stenungsund
tel: 010 220 12 00
e-post: ncab[at]naturcentrum.se
www.naturcentrum.se

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: