Metodutveckling

Naturvård kräver identifiering av naturvärden, målbeskrivningar och bevarandeplaner. För att se om identifierade naturvärden utvecklas efter de uppsatta målen krävs specialdesignade uppföljningsmetoder. Naturcentrum har under många år arbetat med utveckling av sådana metoder. Bland annat har vi medverkat vid utvecklingen av övervakningsmetoder för nyckelbiotoper för Skogsstyrelsen samt utvecklat flera metoder för övervakning av lavar. Naturcentrum har också på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs vidareutvecklat en metod för övervakning av epifytiska lavar och mossor. Övervakningen inleddes 2011 i Skåne och Kronobergs län och under 2012 kommer även Hallands och Blekinge län att praktisera metoden. Materialet ska sen utvärderas genom en analys av tillstånd och förändringar såväl lokalt som regionalt.

Naturcentrum kan erbjuda följande tjänster:

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: