VATTENVÅRD

Vattnet är naturens blod! Utan vatten dör naturen och alla dess invånare. Det gäller naturen i allmänhet, men vattendrag och sjöar i synnerhet. Inom Naturcentrum finns gedigen kompetens om vattnets olika värden och funktioner. Vi arbetar med biotopvård i rinnande vatten, våtmarksanläggningar, dagvattenlösningar samt övergripande åtgärdsplanering och inventeringar. Vi erbjuder totalentreprenad för åtgärder eller expertstöd t ex vid samråd med Länsstyrelsen, MKB och tillståndsprövning, elfisken, inventeringar, detaljprojektering samt entreprenad och besiktning.

Vår styrka är engagerad personal med spetskompetens – vilket ger stor miljönytta till konkurrenskraftigt pris. Vi eftersträvar goda lösningar, lång hållbarhet och enkelt underhåll och vårt mål är att efterliknande naturliga system. Vi samarbetar med handplockade entreprenörer som har både fingertoppskänsla och väl anpassade maskiner och för krävande arbeten i vattenmiljöer.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: