Vindkraft

Under de senaste åren har antalet vindkraftsetableringar runtom i landet ökat kraftigt men det finns farhågor om att vindkraftverken kan påverka naturen på ett negativt sätt. Anläggningsarbeten och tillfartsvägar kan skada naturvärden och drift av vindkraftverk kan påverka fågelliv och fladdermusfauna negativt om verken placeras fel. Naturcentrum utför olika typer av naturinventeringar för att bedöma miljöpåverkan för hela vindkraftparker och enskilda verk.

Natucentrum utför fågel-, fladdermus- och naturvärdesinventeringar – viktiga underlag i planeringen och MKB-processen inför en vindkraftetablering. De flesta momenten utförs av egen personal, men vi har också ett rikt kontaktnät av externa experter inom de flesta områden. Fågelinventeringarna utförs efter det aktuella områdets förutsättningar och inriktas på vindkraftskänsliga och naturvärdesintressanta arter. För fladdermöss gör vi dels regelrätta inventeringar av ett områdes fauna och dels översiktliga bedömningar av vilka förutsättningar som finns. En annan pusselbit är naturvärdesinventeringar. Vi har långvarig erfarenhet av denna typ av bedömningar och vi är drivande i metodutvecklingsfrågor.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: