Böcker och förlag

Naturcentrum har en liten men växande produktion av böcker. Vi hjälper till med framtagandet av böcker med text, bild och layout på uppdrag av olika uppdragsgivare, men vi genomför också en del egna projekt. I vissa fall hjälper vi till med teknisk produktion och färdigställande av manus från organisationer, föreningar och privatpersoner. Vi har specialkompetens inom hela produktionskedjan och vi samarbetar med tryckerier och professionella skribenter och illustratörer. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av en bokproduktion.

Exempel på böcker vi producerat är Nordic Lichen Flora Vol. I–IV (Nordic Lichen Society); Hjärtums hembygdsbok (Hjärtums hembygdsförening); Sägner från Sundsby och Åby säterier (Gunnel Kristiansson); Tjörns båtar (Föreningen de seglade för Tjörn).

Naturcentrum har också en egen förlagsverksamhet där vi ger ut egenproducerade böcker och småskrifter t ex naturskildringar om fauna och flora. Exempel på böcker som vi producerat på eget förlag är ”Svenska landskapslavar”, ”Kyrkogården – Noas ark” och ”Kusthedar”.

Böckerna annonseras via bokrondellen och säljs även direkt från vår hemsida. Se under fliken försäljning.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: