Biotopkartering av vattendrag

Biotopkartering av ett vattendrag är en förutsättning att få skapa en helhetsbild av ett vattendrag och för att därefter kunna sätta in de rätta åtgärderna för restaurering. Vi har lång erfarenhet av biotopkartering och är certifierade enligt Jönköpingsmodellen. Vi kan erbjuda hela koncept från förundersökning till åtgärdsförslag och restaurering av vattendragsmiljöer.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: