Hemsidor

Hemsidan är vårt moderna samhälles främsta kunskapskälla – och den flödar över av information! Det man inte känner till kan man kolla på Internet – snabbt och enkelt! Även naturinformationen har hittat in på nätet. Naturcentrum är också där!

Men vi är inga datahackers som sitter och snickrar på hemsidor nätterna långa. Den biten sköter våra samarbetspartners. Däremot har vi stor vana av naturpedagogik, projektledning, innehåll, lay-out m m.

Surfa gärna in på och se resultatet från ett av vårt senare projekt – www.graenslandet.se – ett uppdrag från två länsstyrelser i Sverige och två Fylkesmän i Norge. Naturcentrum har varit redaktör, levererat foton, utformat kartor, skrivit texter m m.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: