FORSKNING

Inom miljöforskningen behandlas frågeställningar om effekter, processer och skeenden ute naturen. Växtlighet och djurliv dokumenteras och följs upp och jämförs med förändringar i omvärlden t ex luft- och vattenkemi, igenväxning med mera.

Naturcentrum samarbetar med flera universitet, högskolor och externa forskningsinstitut. Vi anlitas ofta som experter och har varit inblandade i ett flertal stora forskningsprojekt.

Ett exempel är grundvattenprojektet i Gårdsjön tillsammans med IVL, Göteborgs Universitet och Trafikverket. I det projektet studerades effekter på grundvattenkemi och vegetation i samband med en kontrollerad avsänkning av grundvattennivån. Ett annat projekt är medverkan i arbetet med den nordiska lavfloran i samarbete med Uppsala universitet.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: