Skyddade områden

I Sverige finns många olika möjligheter att skydda natur. Skyddet kan lagstiftas med stöd av miljöbalken och de mest välkända skyddsformerna är biotopskydd, naturminne, naturreservat och nationalpark. Områden kan också bevaras genom olika typer av överenskommelser och frivilliga avsättningar – ett exempel är naturvårdsavtal. Naturcentrum erbjuder expertstöd vid planering och genomförande av områdesskydd genom exempelvis inventeringar, avgränsningar, skötsel samt kartering av det rörliga friluftslivet. Vi utför också fördjupade inventeringar och uppföljningar av flora och fauna i befintliga skyddade områden. Vi kan också ta fram skyltar och informationsmaterial samt andra anordningar för att utveckla tillgängligheten i ett naturområde.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: