Rödlistade arter

Enligt FN:s 2010-mål skall förlusten av biologisk mångfald ha minskat signifikant till år 2010. Den svenska rödlistan är en viktig måttstock när det gäller både när det gäller de svenska miljömålen och i internationella överenskommelser. Rödlistan är också ett viktigt underlag vid olika typer av planering, naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar. Rödlistorna tas fram av expertkommittéer inom ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Naturcentrum har medarbetare som är verksamma i flera av dessa kommittéer. Naturcentrum har genom detta engagemang spetskompetens när det gäller inventering och ekologisk kunskap av rödlistade arter inom ett flertal artgrupper. Inventeringserfarenheten gör att vi effektivt kan genomsöka biotoper efter rödlistade arter.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: