Dammar och våtmarker

Att anlägga en våtmark på rätt plats och på rätt sätt ger en mycket stor miljönytta! I våtmarker fångas kväve och fosfor upp vilket minskar belastningen på sjöar, vattendrag och hav.

Naturcentrum arbetar med planering och anläggning av våtmarker och vår utgångspunkt är att de skall anpassas optimalt till sitt syfte och till platsens naturliga förutsättningar. Vi prioriterar också samarbete och dialog med alla inblandade – markägare, grannar, entreprenör och myndigheter. Vi arbetar även med planeringsunderlag för våtmarker i större geografiska områden liksom med rådgivning, föreläsningar och information kring våtmarker. Naturcentrum har lång och omfattande erfarenhet av alla delar i våtmarksarbetet, från övergripande planering till genomförande av tekniskt genomtänkta detaljlösningar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: