Uppdragsutbildning

Naturcentrum AB genomför varje år ett antal utbildningar på uppdrag av företag, länsstyrelser, kommuner m m. I flertalet fall handlar det om naturvårdsplanering – där utbildningen handlar om steget från verklighetens naturvärden med enskilda arter eller naturtyper till den abstrakta planeringskartan och vad som döljer sig bakom symboler och polygoner. I andra fall kan de röra sig om att vi organiserar och genomför utbildningar inom ekologi, vattenvård eller miljövård på uppdrag av företag som inom ramen för det interna miljöarbetet vill ge sina medarbetare en fördjupning om natur- och miljöfrågor.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: