Vägar och järnvägar

Vägar och järnvägar skär genom landskapet och konsekvenserna för arter, naturtyper och ekologi kan bli stora. Bra naturvårdsunderlag kan minska effekterna. Naturcentrum genomför inventeringar och tar fram andra underlag för väg- och järnvägsetableringar. Vi har stor erfarenhet av arbeten utmed olika vägsträckor på till exempel E6, E20, Kust till Kustbanan, Riksväg 40, Riksväg 50, E22, Norge-/Vänerbanan, E45 samt ett flertal länsvägar runt om i hela Syd- och Mellansverige.

Vi kan erbjuda:

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: