Biotop i strömmande vatten

Naturcentrum AB har specialistkompetens inom ämnesområdet rinnande vatten och omfattande erfarenhet av praktiska åtgärder. Vi utför övergripande fiskevårdsplanering, detaljerad projektering och utredning inför åtgärder, biotopkartering och inventering av enskilda arter. Vi utför också totalentreprenad med specialiserade entreprenörer. Åtgärderna kan omfatta omlöp för vandrande fisk, utrivning/modifiering av vandringshinder och biotopförbättring som utläggning av lekgrus och sten, planteringar och återskapande av ursprungliga vattendrag.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: