INVENTERING

Hur går det till när man inventerar naturen. Vad skall man leta efter – naturtyper, arter, döda träd? Vilka arter skall eftersökas? Måste alla arter hittas? Svaret är att det beror på syftet med inventeringen. Skall inventeringen utgöra ett underlag för planering och tillstånd, handlar det om miljöövervakning eller är det något annat?

Det finns många skäl att utföra en inventering och metoderna varierar. Naturcentrum utför professionella inventeringar och vi vet vilken metod som är mest lämplig för olika tillfällen. Om du ska beställa en inventering men är osäker på vad som behöver göras – ring gärna och diskutera. Varje inventering måste väljas och anpassas till sitt syfte.

Här presenteras ett urval av standardinventeringar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: