Småskrifter

Småskrifter och behändiga böcker för fältbruk – det är en av de produktidéer som ligger oss varmast om hjärtat. Vi eftersträvar alltid att försöka popularisera våra biologiska kompetenser genom småskrifter med ett stort innehåll i ett litet formatet. Detta tror vi ökar användandet och ger inspiration i naturen – skrifterna skall ju helst tas med ut i naturen.

Naturcentrum har tagit fram en rad sådana småskrifter t ex Ekjättar, Kyrkogården – Noas ark, Ljunghedar och Kusthedar, samt flera informationsskrifter om sportfiske och fiskar.

Samtliga är små till formatet men med ett rikt innehåll och fina bilder. I produktionen av småskrifter samarbetar vi med ett flertal skickliga fotografer och illustratörer – allt för att få fram det unika innehållet i det hanterliga formatet.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: