Praktisk naturvård

Naturvård i teorin och i praktiken är två olika saker. Inventeringar och naturvårdsunderlag leder ofta fram till åtgärder i naturen. Det kan handla om engångsåtgärder i ett naturreservat, restaurering av en betesmark, beskärning av skyddsvärda träd eller ideér kring en mer t ex miljöanpassad golfbana.

Naturcentrum har initierat och genomfört många omfattande naturvårdsprojekt. Naturcentrum har även erfarenhet av arbetsledning vid olika naturvårdsåtgärder i fält samt genomfört många forskningsinriktade åtgärder för hotade arter.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: