Nyckelbiotoper i skogen

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Nyckelbiotopinventeringen påbörjades av skogsstyrelsen 1993 och används som ett viktigt underlag för bevarande av växter och djur i skogsmark.

God artkännedom och bred erfarenhet av naturtyper är grundläggande för att kunna utföra nyckelbiotopinventeringar. Vi kan genomföra både storskaliga inventeringar av hela landskap eller små insatser hos den enskilde markägaren. Naturcentrums breda kompetens gör det möjligt att skräddarsy inventeringar av nyckelbiotoper.

Vi har även stor erfarenhet av andra liknande inventeringsmetoder. Vi har också medverkat vid utformningen av metoder för nyckelbiotopsinventeringen samt vid utbildningar av Skogsstyrelsens personal samt skrivit och utformat informations- och utbildningsmaterial om nyckelbiotoper. Vi har också utfört ett flertal nyckelbiotopinventeringar.

Den typiska uppdragsgivaren är skogliga markägare, exempelvis kommuner och skogsbolag eller myndigheter som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: