Naturcentrum önskar alla kunder och medarbetare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

Precis som förra året väljer vi bort julkort och julklappar. Vi lägger istället pengarna på att skydda 3000 kvadratmeter skog för all framtid. Vårt område ligger kring en stor tall i Skarhålans gammelskog i västra Sverige. Läs mer om insamlingen till Skarnhålans gammelskog här:

https://naturarvet.se/paraplytrad-och-skogsrutor-i-skarnhalan/

Skarhålans_paraplyträd_p5_diplom

Välkomna till Naturcentrums webshop

Naturcentrum har under många år tillhandahållit böcker, diverse fältutrustning och ekologiskt producerade kläder. Det har vi hittills gjort från egen butik på Strandtorget i Stenungsund. Nu tar vi ett stort steg och lägger ut hela butiken på nätet. Här kan du göra bra sko- och klädval, inhandla naturböcker från vårt eget förlag och en del annan litteratur samt titta på vårt sortiment av luppar. Betalar gör du direkt på hemsidan via Klarna, sedan hämtar du hos oss, eller så skickar vi det du beställt.

Klicka på länken nedan eller på knappen ”Försäljning” på vår hemsida.

https://butik.naturcentrum.se/

Välkomna!

Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd

Upptäck den fina naturen i Göteborg tillsammans med Ingemar Jonasson! Ingemar är upptäcktsresande i naturen med förmåga att upptäcka spännande saker. I boken delar han med sig av sina strövtåg bland byggnader, vackra växter och annat i Göteborgs närnatur. Vem visste till exempel att det finns sällsynta växter i stenmurarna på Tyska kyrkan i centrala stan, att det växer ett gräs vid Vallgraven som heter kärleksgräs, eller att det finns arter från den amerikanska prärien i Marieholm. Berättelser och förteckningar över växter från utflykterna illustreras av utsökta fotografier som författaren själv tagit och av vackra kartor framtagna av illustratören Carina Lindkvist. I boken presenteras inte mindre än 677 arter från 35 olika platser i och kring Göteborg. Boken kostar 299:- inkl frakt och kan tills vidare beställas via mail till ncab(at)naturcentrum.se.

Faunadepåer – hem och skafferi för många

”Det är allvarligt”. Så sammanfattar Bengt Ehnström, en av Sveriges främsta entomologer, situationen för våra vedlevande skalbaggar när han intervjuas av Sveriges Radio. Anledningen till uttalandet är en färsk studie från den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som visar att en femtedel av Europas vedskalbaggar riskerar att dö ut. Orsak: det finns för få döda träd som skalbaggarna kan bosätta sig i. För att råda bot på bostadsbristen anlägger kommuner och länsstyrelser så kallade faunadepåer. Depåerna består av antingen grova stammar eller högar med grenar eller både och placeras ut på lämpliga ställen i naturen. Förhoppningen är att skalbaggar och andra vedlevande småkryp ska flytta in i depåerna. Och det verkar de göra! Läs mer »

Lägesrapport och förlängd ansökningstid

Fram till ordinarie ansökningstids utgång har vi fått in totalt 80 kompletta ansökningar. Vi har påbörjat en utvärdering av dessa och förlänger samtidigt ansökningstiden till den 29 februari. Vi eftersöker särskilt dig som har kompetenser och egenskaper som ekologisk vattenvårdare med stationering i Skåne, men även till övriga angivna tjänster.  Läs mer »

Nu söker vi fler medarbetare

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar söker vi nu fler medarbetare. Vi söker dig som är beredd att engagera dig långsiktigt och utvecklas tillsammans med oss på Naturcentrum. Läs mer »

Ny volym av Nordic Lichen Flora

Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar, artbeskrivningar, utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom lavsläktena Atla, Catapyrenium, Clavascidium, Dermatocarpon, Henrica, Heteroplacidium, Involucropyrenium, Placidiopsis, Placidium, Polyblastia and Sporodictyon. Boken är skriven av Roland Moberg, Sanja och Leif Tibell, och ges ut på Naturcentrums förlag. Boken kostar 275:- ink moms och kan beställas direkt från oss via ncab@naturcentrum.se

Eriksbergspriset

Naturcentrums medarbetare Örjan Fritz tilldelades i söndags det respekterade Eriksbergspriset för 2017/2018. Priset har instiftats av Karlshamns kommun och Stiftelsen Skogssällskapet, och utdelades för första gången 1999. Syftet med priset är att det ska stimulera till ett ökat mångbruk, det vill säga ett aktivt nyttjande av naturens olika värden, genom att bidra till finansiering av tillämpad forskning och lättillgänglig dokumentation om det mångbruk som bedrivs på Eriksberg i Karlshamns kommun i Blekinge. Örjan ska nu under det kommande året studera epifytiska lavar och mossor inom det ca 900 ha stora naturreservatet, som kanske mest är känt för sitt storslagna beteslandskap och friströvande visenter. Och inte nog med detta: Även stipendiet för den innevarande perioden 2016/2017 innehas av en medarbetare på Naturcentrum; nämligen Tommy Knutsson för studier av storsvampar. Vi på Naturcentrum känner oss stolta över våra duktiga medarbetare!

Artikel i Sydöstran läs mer här!

Tjörn bäst i väst på friluftsliv

Naturvårdsverket rankar årligen kommunernas arbete med friluftsliv. I år kom Huddinge och Örebro på första plats. Vi gratulerar dem och gläds åt att Tjörn klättrar rejält i rankingen och blir bästa kommun i Västra Götalands län. Det känns särskilt roligt då Naturcentrum varit med och tagit fram kommunens handlingsplan för friluftsliv.

Handlingsplanen bygger på de tio nationella friluftsmålen och slår fast sambanden mellan friluftsliv, hälsa och god miljö. Planen innehåller många konkreta åtgärder alltifrån upprustning och förvaltning av vandringsleder, cykelleder och motionsspår till särskilda åtgärder för att stimulera till ett ökat friluftsliv bland barn, ungdomar och äldre.

Läs mer här

”Skånes torraste våtmark” blir blötare

På uppdrag av Länsstyrelsen har Naturcentrum under senaste veckan arbetat intensivt med Vombs ängar. Syftet är att ängarna ska bli blötare. Målet är att få tillbaka hotade fågelarter som tidigare häckat i området. Läs mer »

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: