Naturcentrum önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till medarbetare, samarbetspartners, kunder, vänner och familjer

Naturcentrum har under året som gått fortsatt att utvecklas med nya spännande och utmanande projekt och inom kort också ett nytt kontor i centrala Stenungsund. Det har varit ett par dramatiska år med pandemi, krig i vårt närområde och ett alltmer nyckfullt klimat. En stor omställning väntar oss alla, men trots alla ledsamheter är det ändå glädjande att se att samhället ställer om. Vindkraft, elektrifiering och anpassningar av näringarna sker snabbare än tidigare, och Naturcentrum AB har under de senaste åren deltagit i flera stora projekt som handlar om denna omställning. Vi vill också gärna hjälpa till att skapa en framtid med levande landskap, frisk luft och rent vatten. Därför går årets julgåva från Naturcentrum AB till Naturarvet för inköp av gammelskog. Gammelskogen ger livsrum åt många hotade arter och lagrar varje år många ton koldioxid. Läs mer på: https://naturarvet.se/gammelskog/fagelskarsuddens-gammelskog/insamling-till-fagelskarsuddens-gammelskog/

Dvärgsnäppa – ny för Sverige

Naturcentrums Jens Morin upptäckte nyligen en fågelart som aldrig tidigare setts i Sverige. Dvärgsnäppan rastade i en våtmark som Jens varit med om att utveckla.

Att hitta en ny fågelart för Sverige är varje skådares våta dröm. Att göra det fredagen den 13:e ger kanske en extra krydda. Den 13 maj 2022 gjorde Jens Morin, boende i Harlösa, ett av sina nästan dagliga besök vid Klingavälsån i Vombsänkan i Skåne – vid en våtmark som han själv varit med om att utveckla i sitt arbete som våtmarksexpert vid Naturcentrum AB. Det spännande väderläget med regn lockade till ett kvällsbesök. Ganska omgående fick Jens ögonen på en liten Calidris-vadare som fick hans puls att öka.

– När jag zoomade in och såg de ljusbruna benen fick jag rejält adrenalinpåslag, säger Jens Morin.

Dvärgsnäppa Calidris minutilla och fisktärna Sterna hirundo vid Klingavälsån, Skåne, maj 2022. Foto: Ronny Malm, www.malmsfoto.se
Läs mer »

Ljunghedens arter får bättre skydd

Naturvårdsverket har fastställt åtgärdsprogrammet för ljunghed 2022–2026. Naturcentrum har deltagit i arbetet med rapporten, som beskriver ljunghedens ekologi och förslag på åtgärder som ska säkra att arter knutna till detta kulturlandskap överlever på lång sikt.

Ljunghed på Grimsholmen, Tjörn. Foto: Svante Hultengren.
Läs mer »

Naturcentrum har nytt kontor i skånska Körsbärsdalen

Sex av Naturcentrums konsulter flyttar från och med februari 2022 in ett nytt kontor i Skåne, söder om Veberöd. Lokalen har tidigare fungerat som Bed & Breakfast och ligger i mycket natursköna omgivningar.

Naturcentrum AB expanderar och när det började bli trångt på lokalkontoret i Torna Hällestad började sökandet efter en större lokal. Valet föll på ett hus som fram tills nu varit Körsbärsdalen Bed & Breakfast, strax söder om Veberöd. Det nya kontoret ligger i ett böljande, mosaikartat landskap med körsbärsträd, vattendrag och artrika fäladsmarker. Körsbärsdalen, som dalgången också kallas, är mycket välbesökt under våren då alla träden blommar.

Foto: Inger Svensson.
Läs mer »

Naturcentrum önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till medarbetare, samarbetspartners, kunder, vänner och familjer

Naturcentrum har fortsatt sin stillsamma men målmedvetna evolution, med nya medarbetare och delägare, ny företagsledning och nya kontor i Göteborg och Stockholm. Året har fört med sig många glädjeämnen men också en stor förlust – Nils Forshed som varit vår viktigaste leverantör av naturillustrationer och en mycket när och kär vän har lämnat oss. Med tanke på Nils och hans naturvårdsgärning känns det därför naturligt med ett bidrag som främjar både framtid och natur. Årets julgåva från Naturcentrum, till minne av Nils, går till Naturarvet för inköp av ett tunnland gammelskog någonstans i Sverige. Ett tunnland gammelskog ger livsrum åt många hotade arter och lagrar varje år 40 ton koldioxid.

NVI-standarden revideras

Naturcentrum medverkade  i utformningen av Svensk standard för naturvärdesinventering (NVI), som kom ut 2014. Standarden har nu reviderats och ny upplaga finns ute på remiss fram till den 5 november. Läs mer hos Svenska Institutet för Standarder( SIS) här>>

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/nvi-standarden-arbetas-om/

Jens Ratcovich och Måns Offerlind nya medarbetare på Naturcentrum

Med Jens Ratcovich (till vänster) och Måns Offerlind (till höger) stärker Naturcentrum sitt team på vattenvårdssidan. Jag når dem i telefon just när de flyttat in på lokalkontoret i Torna Hällestad i Skåne. De båda nya, unga medarbetarna har det gemensamt att naturintresset utvecklades från ett tidigt intresse för fiske.

Läs mer »

Johan Ahlén ny VD på Naturcentrum

När Jonas Stenström nu tar ett steg tillbaka blir Johan Ahlén ny vd på Naturcentrum AB. Andreas Malmqvist blir vice vd. Den nya ledarduon har stor erfarenhet av naturvårdsarbete och av företaget, där de arbetat sedan drygt 20 år.

Läs mer »

Naturcentrum – en återblick

Efter 35 år börjar det bli dags för ”di gamle” att fälla ut landningsställen, glida ner mot fältet och begrunda mer än ett halvt liv i naturvårdens tjänst. Så mycket har hänt att det är svårt att sammanfatta. Men vi skall ändå göra ett försök att beskriva Naturcentrums metamorfos från en enkel källarfirma till ett av landets mest kompetenta ekologiföretag.

Läs mer »

Lyckat naturvårdsarbete i Biskopstorp

Kroksjön med Holkåsen i bakgrunden. Flygfoto: 1999 Svante Hultengren

Biskopstorp är ett av de största och viktigaste skogsreservaten i södra Sverige. Efter omfattande inventeringar har Naturcentrum nu publicerat en rapport som bland annat visar att vissa naturvårdsinsatser kan ge snabba resultat. Medan andra åtgärder pågår under lång tid innan de får önskad effekt.

Läs mer »

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: