Naturcentrum – en återblick

Efter 35 år börjar det bli dags för ”di gamle” att fälla ut landningsställen, glida ner mot fältet och begrunda mer än ett halvt liv i naturvårdens tjänst. Så mycket har hänt att det är svårt att sammanfatta. Men vi skall ändå göra ett försök att beskriva Naturcentrums metamorfos från en enkel källarfirma till ett av landets mest kompetenta ekologiföretag.

Här följer några personliga minnesmärken i Naturcentrums historia. I mitten av 1980-talet sitter fyra gamla vänner och resonerar om framtiden, bland andra undertecknade. Särskilt fokus läggs på en eventuell konsultverksamhet inom ämnesområdet biologi. Vilka naturvårdstjänster kan man erbjuda, som man kan leva på och vad kan vara ett lämpligt och säljande namn på ett eventuellt företag? Diskussionerna går höga och snart är det bara kvar två personer av den ursprungliga kvartetten. Namnet ska vara antingen ProBios eller Naturcentrum. Vi enas om det senare. Vår idé mejslas fram och vi vill både undersöka naturen och berätta om dess mångfald. Kunskapen skulle kunna användas för att värna om biologisk mångfald och bygga ett hållbart samhälle, även om dessa begrepp knappt var uppfunna då.

Övergången mot konsultlivet underlättas av ett kontaktforskaruppdrag mellan Göteborgs Universitet och kommunerna i Dalsland och Trestadsområdet. Projektet benämns ”Lavar och luft” och handlar om… just det. Lavar och luft. Strax därefter får Naturcentrum flera uppdrag, bland annat att inventera ängar och hagar i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län. Företaget växer snart till fyra anställda. Men lönerna är låga, fältdagarna långa och ibland sover vi i bilen för att snabbt kunna vara på plats dagen efter. I denna veva köper vi vår första Mac, och allt blir plötsligt både enkelt och snyggt. WYSIWYG – ”What you see is what you get”. Man trodde knappt sina ögon, och Naturcentrum får ett bra arbetsflöde och kan ta fram snygga rapporter. Datorerna var emellertid extremt dyra på den tiden, och kanske var det strävan efter fina rapportlayouter som gjorde att vi ibland valde att sova i bilen under fältperioden. De första åren tillbringades i en källarlokal på Bellevue i Göteborg, men så småningom flyttade vi till C.W. Borgs väg i Stenungsund. Verksamheten växte här ytterligare och 2006 flyttade vi till det nuvarande huvudkontoret på Strandtorget. Idag är vi 30 mycket kompetenta medarbetare, ingen nämnd och ingen glömd, och vi har flera kontor i landet. Naturinventeringar, ekologisk samhällsplanering, våtmarksanläggning, vattendragsrestaurering, naturinformation och ett eget förlag är våra viktigaste tjänster. Den ursprungliga affärsidén från källarkontoret, att både undersöka och förmedla kunskaper om naturen, finns kvar. Och vi håller förstås fortfarande stövlarna leriga. Vill ni följa med på en liten återblick – kika då på bildspelet nedan.

Svante Hultengren och Jonas Stenström

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: