Författararkiv: Svante Hultengren

Lägesrapport och förlängd ansökningstid

Fram till ordinarie ansökningstids utgång har vi fått in totalt 80 kompletta ansökningar. Vi har påbörjat en utvärdering av dessa och förlänger samtidigt ansökningstiden till den 29 februari. Vi eftersöker särskilt dig som har kompetenser och egenskaper som ekologisk vattenvårdare med stationering i Skåne, men även till övriga angivna tjänster. 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport och förlängd ansökningstid

2017 lider mot sitt slut, och det har återigen varit ett lärorikt och framgångsrikt år för oss på Naturcentrum AB. Vi tackar alla kunder, underkonsulter och andra externa krafter för givande och utvecklande samarbeten under året! Vi ser fram emot 2018 med nya utmaningar och möjligheter. I år satsar Naturcentrum AB på en ny julklappsmottagare […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Ny volym av Nordic Lichen Flora

Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar, artbeskrivningar, utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom lavsläktena Atla, Catapyrenium, Clavascidium, Dermatocarpon, Henrica, Heteroplacidium, Involucropyrenium, Placidiopsis, Placidium, Polyblastia […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny volym av Nordic Lichen Flora

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu ett år lider mot sitt slut och ett nytt tar vid, med nya händelser och möjligheter! 2016 har varit ett spännande och lärorikt år för oss på Naturcentrum AB – med många olika projekt och värdefulla erfarenheter. Inga nämnda och inga glömda. Ett stort tack till alla kunder, företag och personer som varit inblandade […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!

Naturcentrums medarbetare hittar en för vetenskapen ny knappnålslav!

Under inventeringar av lavar på gamla byggnader påträffades en märklig knappnålslav som senare visade sig vara en för vetenskapen helt ny art. Laven växer ”parasitiskt” på flarnlav Hypocenomyce scalaris och upptäcktes av Tommy Knutsson. Inventeringen gjordes på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland, och syftet var att eftersöka sällsynta, vedlevande lavar. Miljön är en gammal […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Naturcentrums medarbetare hittar en för vetenskapen ny knappnålslav!

”LAVAR – EN FÄLTGUIDE” ÄNTLIGEN KLAR!

Det är den gamla och välkända ”Lavar – en fälthandbok” av Roland Moberg och Ingemar Holmåsen, som gavs ut 1982, som genomgått en rejäl uppdatering av Roland Moberg och Svante Hultengren. Den nya boken är en rikt illustrerad lavguide som också innehåller en allmän beskrivning av lavarna, en presentation av viktiga lavsläkten samt bestämningsnycklar för […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ”LAVAR – EN FÄLTGUIDE” ÄNTLIGEN KLAR!

Naturcentrum vill höja kvalitén i svensk vattenvård

Naturcentrum har närmare 15 års erfarenhet av att planera och praktiskt genomföra vattenvårdsåtgärder som våtmarker, fiskvägar och biotopvård. Genom åren har vi bidragit till att skapa och återställa över femtio större våtmarker. När det gäller rinnande vatten arbetar vi ofta med prioriterade arter såsom flodpärlmussla och öring. Biotopåterställning, passerbarhet för fisk och vattenmiljöns naturvärden är […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Naturcentrum vill höja kvalitén i svensk vattenvård

EN EFTERLÄNGTAD BOK! Mossor – en fältguide

Nu är den äntligen här! Nyproduktionen av Tomas Hallingbäcks ”Mossor – en fältguide”. Det är den gamla och välkända ”Mossor – en fälthandbok”, som gavs ut 1981, som genomgått en omfattande uppdatering av Tomas själv. Den nya boken är en komplett mossflora med bestämningsnycklar till alla i Norden förekommande mossarter – ca 1 200 stycken. […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för EN EFTERLÄNGTAD BOK! Mossor – en fältguide

Magnifikt om skådning på Öland

Så lyder rubriken i det nyutkomna senaste numret av Vår Fågelvärld, en tidskrift som ges ut av SOF Birdlife. Det är ännu en i raden av lysande recensioner av boken Ölands fåglar! Tidigare har bland annat författaren Fredrik Sjöberg rosat boken på Svenska Dagbladets kultursida och rekommenderat den för statsminister Stefan Löfvén för begrundande av […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Magnifikt om skådning på Öland

Sällsynt lav minskar på grund av igenväxning

Västlig knotterlav – en av Sveriges mest sällsynta lavar växer i branterna kring Trollhättefallen, i det som kallas Älvrummet. Naturcentrums medarbetare upptäckte förekomsten redan 1995 och har på uppdrag av Trollhättans kommun följt utvecklingen mellan 2002 och 2015. Laven finns fortfarande kvar men en stor tillbakagång har skett, vilket bedöms bero på igenväxning och brist […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sällsynt lav minskar på grund av igenväxning

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: