Författararkiv: Svante Hultengren

Ny volym av Nordic Lichen Flora

Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar, artbeskrivningar, utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom lavsläktena Atla, Catapyrenium, Clavascidium, Dermatocarpon, Henrica, Heteroplacidium, Involucropyrenium, Placidiopsis, Placidium, Polyblastia […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny volym av Nordic Lichen Flora

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu ett år lider mot sitt slut och ett nytt tar vid, med nya händelser och möjligheter! 2016 har varit ett spännande och lärorikt år för oss på Naturcentrum AB – med många olika projekt och värdefulla erfarenheter. Inga nämnda och inga glömda. Ett stort tack till alla kunder, företag och personer som varit inblandade […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!

Naturcentrums medarbetare hittar en för vetenskapen ny knappnålslav!

Under inventeringar av lavar på gamla byggnader påträffades en märklig knappnålslav som senare visade sig vara en för vetenskapen helt ny art. Laven växer ”parasitiskt” på flarnlav Hypocenomyce scalaris och upptäcktes av Tommy Knutsson. Inventeringen gjordes på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland, och syftet var att eftersöka sällsynta, vedlevande lavar. Miljön är en gammal […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Naturcentrums medarbetare hittar en för vetenskapen ny knappnålslav!

”LAVAR – EN FÄLTGUIDE” ÄNTLIGEN KLAR!

Det är den gamla och välkända ”Lavar – en fälthandbok” av Roland Moberg och Ingemar Holmåsen, som gavs ut 1982, som genomgått en rejäl uppdatering av Roland Moberg och Svante Hultengren. Den nya boken är en rikt illustrerad lavguide som också innehåller en allmän beskrivning av lavarna, en presentation av viktiga lavsläkten samt bestämningsnycklar för […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ”LAVAR – EN FÄLTGUIDE” ÄNTLIGEN KLAR!

EN EFTERLÄNGTAD BOK! Mossor – en fältguide

Nu är den äntligen här! Nyproduktionen av Tomas Hallingbäcks ”Mossor – en fältguide”. Det är den gamla och välkända ”Mossor – en fälthandbok”, som gavs ut 1981, som genomgått en omfattande uppdatering av Tomas själv. Den nya boken är en komplett mossflora med bestämningsnycklar till alla i Norden förekommande mossarter – ca 1 200 stycken. […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för EN EFTERLÄNGTAD BOK! Mossor – en fältguide

Sällsynt lav minskar på grund av igenväxning

Västlig knotterlav – en av Sveriges mest sällsynta lavar växer i branterna kring Trollhättefallen, i det som kallas Älvrummet. Naturcentrums medarbetare upptäckte förekomsten redan 1995 och har på uppdrag av Trollhättans kommun följt utvecklingen mellan 2002 och 2015. Laven finns fortfarande kvar men en stor tillbakagång har skett, vilket bedöms bero på igenväxning och brist […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sällsynt lav minskar på grund av igenväxning

Cambugan Foundation

Naturcentrum AB har sedan 2010 bidragit i arbetet med att skydda och restaurera regnskog i Ecuador. Området är Cambugan, där det fortfarande finns kvar rester av unika artrika bergs- och molnskogar. Vårt bidrag innebär bl a att 15 hektar skog kunnat räddas till kommande generationer. Vi uppmanar fler att ställa upp i detta viktiga arbete. […]

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Cambugan Foundation

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: