Vill du bli vår nya medarbetare?

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar söker vi nu fler medarbetare. Vi söker dig som är beredd att engagera dig långsiktigt och utvecklas tillsammans med oss på Naturcentrum.

Naturcentrum är ett av landets ledande konsultföretag inom ekologibranschen och tillhör landets mest efterfrågade. Vi arbetar med utmanande frågor inom bland annat ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, praktisk vattenvård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och naturinformation. Sedan starten 1986 har vi vuxit från två till drygt trettio medarbetare. Vi har låg personalomsättning, växer långsamt och har inga ambitioner att vara störst. Men vi vill gärna ha de skickligaste medarbetarna!

Vi arbetar över hela landet, med kontor i Stenungsund och Göteborg på västkusten samt i Veberöd i Skåne. Dessutom har vi flera medarbetare spridda på olika platser i Sverige, bland annat en stark grupp i Mälardalen (Stockholm-Uppsala-Enköping). Vi söker i första hand medarbetare till de platser som anges nedan, men utesluter inte dig som vill arbeta från annan ort om det går att lösa praktiskt.

Vi erbjuder

Som medarbetare på Naturcentrum har du stor frihet och eget ansvar. I gengäld förväntas att du är engagerad och alltid arbetar för miljöns, uppdragsgivarens och Naturcentrums bästa. Arbetet är självständigt men det finns alltid möjlighet till stöd och samarbete med övriga kollegor. Bland våra medarbetare finns flera av landets främsta experter inom av naturvård, vattenvård, ekologi, flora och fauna.

Heltid eller deltid, tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar som konsult med uppdrag åt företag och myndigheter. Dina arbetsuppgifter är varierade. Här nedan ges exempel på arbetsuppgifter som vi i första hand behöver fler medarbetare till. Du arbetar med några eller flera av dessa uppgifter fördelat på olika uppdrag som löper parallellt.

  • Naturvärdesinventering NVI
  • Planering, projektering och arbetsledning inom vattenvårdsprojekt med naturvårdsinriktning
  • Rapporter, underlag och rådgivning inför fysisk planering och exploatering
  • Tillståndsansökningar och MKB
  • Informationsskyltar och trycksaker med naturinformation, till exempel naturreservatsskyltar och utflyktsguider
  • Naturvägledning och friluftsplanering
  • Inventering, artbestämning och åtgärder för biologisk mångfald
  • Analyser, utredningar och uppdrag rörande naturvård och miljöövervakning
  • Biotopkartering av vattendrag

Dina kvalifikationer

Du som söker har erfarenhet från ekologi- och naturvårdsbranschen, t ex som anställd på konsultföretag, myndighet, naturvårdsorganisation eller som egen företagare. Eller så har du skaffat dig motsvarande kunskap och färdigheter genom ett stort eget intresse, gärna med fördjupade kunskaper inom något ämnesområde. Du har självklart stor ambition att lära och utvecklas vidare. Då vi främst har uppdrag inom terrestra och limniska miljöer söker vi i första hand personer med sådan inriktning, men vi utesluter inte dig som har annan bakgrund.

Här nedan beskriver vi de kvalifikationer vi hoppas du kan ha, fördelat på tre olika typer av tjänster. Man kan naturligtvis vara kvalificerad för flera av dessa tjänster, eller ha kompetens som kan komma till nytta inom mer än ett område.

Ekologisk vattenvårdare (söks primärt till Västsverige)

Du har ett stort intresse och erfarenhet av frågor som rör vatten och vattenvård. Du är intresserad av att utveckla metodik och arbetssätt som kan hjälpa till att föra svensk vattenvård framåt. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara limnolog, fiskeribiolog, naturvårdsingenjör, naturvårdsbiolog med inriktning på vatten eller motsvarande. Erfarenhet av tillståndsansökningar, MKB, GIS, biotopkartering, projektering, byggledning och genomförande av praktiska åtgärder är meriterande.

Naturvärdesinventerare (söks primärt till Skåne och Mälardalen)

Du har ett stort intresse och erfarenhet från inventering. Du har god fältvana och förmåga att lära dig att hitta och känna igen olika arter i naturen. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara biolog med fördjupning inom naturvårdsbiologi, floristik, faunistik och ekologi, men du kan också ha tillägnat dig kunskaper och erfarenhet på annat sätt. Tidigare engagemang i t ex ideella naturvårdsföreningar, projektledning, deltagande i flora- eller faunavårdsgrupper och deltagande i professionellt eller ideellt drivna inventerings- eller övervakningsprojekt är meriterande.

Naturinformatör/Naturvägledare (söks i hela landet)

Du har ett stort intresse och erfarenhet av frågor som rör t ex naturvård, ekologi och friluftsliv, men du har också en god förmåga att berätta och entusiasmera i skrift, tal och bild men kanske även i form av illustrationer. Du är bra på att gestalta natur och möjligheter till friluftsliv, gärna med förmåga att på ett kortfattat och tydligt sätt förmedla ett budskap. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara biolog, men kompetensen kan även uppfyllas på annat sätt, till exempel som journalist eller grafisk formgivare. Erfarenhet av journalistik, projektledning, naturvägledning, pedagogiskt arbete, grafisk formgivning, friluftslivsplanering och exkursionsledning är meriterande.

Om du är intresserad

Begär ansökningshandlingar genom att skicka ett mejl till ncab@naturcentrum.se där du anger namn, telefonnummer och epost.

Skriv ”Intresseanmälan tjänst” i ämnesraden.

Frågor inför en eventuell ansökan kan besvaras av Johan Ahlén:

johan.ahlen[at]naturcentrum.se, 010-220 12 04

Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Välkommen med din ansökan!

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: