Guldluppen 2024 till Henrik Weibull

Naturcentrums mossexpert Henrik Weibull har tilldelats Guldluppen 2024 för sitt stora engagemang för mossor och för sin entusiasm att dela med sig av sina kunskaper. Svenska Botaniska Föreningen har delat ut priset varje år sedan 1996.

Med ett varmt leende visar Henrik Weibull upp sitt diplom och den guldfärgade Zimmerman-luppen med tio gångers förstoring och tillägger att den är mycket skarp och av hög kvalitet.

– Jag är ödmjuk och hedrad av att få denna utmärkelse. I botaniksammanhang är det stort. Jag skojade med min fru och sa att jag fått Lilla Nobelpriset i botanik, säger Henrik Weibull.

När Mora Aronsson från Svenska Botaniska Föreningen ringde till Henrik och föreslog att de skulle träffas för att spela in en video anade han inte vad som väntade. Henrik hade hittat en speciell mosslokal i Uppland där mötet ägde rum. När Mora hivade fram diplom och lupp och berättade att Henrik Weibull tilldelats Guldluppen 2024 kom det som en glad överraskning. Oftast är det kärlväxtbotanister som får den fina utmärkelsen. Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Prismotiveringen lyder: Henrik Weibull tilldelas Guldluppen 2024 för sitt stora engagemang för mossorna och en aldrig sinande entusiasm att dela med sig av sin kunskap till alla som önskar. Henrik är en fantastisk pedagog som enkelt kan förklara även de svåra problemen kring mossorna, hur man känner igen även de minsta arterna och var man bör leta efter dem. Förutom att han har haft mossor som jobb har han ägnat stor del av sin fritid åt att bli en av Sveriges främsta och kunnigaste på mossor.

Den nya guldluppen blir ett bra komplement till hans två andra luppar. Henrik berättar historien om en tidigare favoritlupp med 14 gångers förstoring, som han tappade i ett reservat i Hälsingland; den letade han förgäves efter i fyra timmar. Ett och ett halvt år senare ringde en man och frågade om det var Henriks lupp han hittat. Och jo då, han återfick luppen och batteriet fungerade fortfarande.

För nybörjare är mossor en av de svåraste organismgrupperna att ta sig an.

– Mossor kan vara fuktiga och fina nu på våren, men på sommaren ser de helt annorlunda ut, då de är torra. Utseende, färg och storlek varierar, säger Henrik Weibull.

Det finns flera trösklar att passera för att ta sitt mossintresse vidare.

– Artfakta är fantastiskt, säger Henrik, där finns beskrivningar av ett stort antal mossarter fritt tillgängliga, se artfakta.se (SLU Artdatabanken). Mossornas Vänner är en viktig aktör, de ordnar bland annat kurser och exkursioner vår och höst. Intresset för mossor visar en ökande trend.

Henrik Weibull är aktiv på Facebook, där han delar med sig av sina kunskaper.

– Det är min ideella gärning säger han. Förutom på sin egen sida skriver han regelbundet i grupperna ”Mossor och lavar” och ”Svensk Botanik”.

Henrik Weibull är flitigt anlitad och håller ett högt arbetstempo. Utöver arbetet med att inventera mossor för Naturcentrum skriver han – tillsammans med Niklas Lönnell och tidigare Tomas Hallingbäck – på texter om levermossor som så småningom ska publiceras i Artfakta.

Tomas Carlberg

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: