Stort intresse för groddjursflytt i Mariestad

Under våren har Naturcentrum arbetat med att flytta groddjur i Mariestad, på en plats där fordonstillverkaren Volvo planerar att bygga en batterifabrik för elfordon. Den rekordstora flytten av grodor och salamandrar väckte stor uppmärksamhet.

Bo Siggelin släpper ut en dags fångst av salamandrar i de nya dammarna. Foto: Petter Bohman

I slutet av maj hade drygt 13 000 groddjur flyttats från sina lekvatten i Korstorpsområdet öster om Mariestad, omgivna av åkrar och hagmarker, till nyanlagda dammar ca 500 m längre bort. Det är en svindlande och oväntat hög siffra, och det är den största flytten av groddjur som någonsin genomförts i Sverige. Biologerna vid Naturcentrum tog hjälp av externa experter och lokala entreprenörer för att kunna genomföra detta arbete med att flytta de fridlysta groddjuren från ett ställe till ett annat; den större vattensalamandern och åkergrodan är också skyddade enligt 4:e paragrafen i artskyddsförordningen, vilket innebär att djuren i sig liksom deras livsmiljöer och viloplatser är strikt skyddade.

Groddjuren samlades in med en specialkonstruerad fälla, en barriär av plast som till slut leder dem till fallfällor i form av 40-liters plastbackar. En gång om dagen, sju dagar i veckan i tre månader tömdes fällorna och groddjuren samlades in. De transporterades sedan på morgnarna till de nyanlagda dammarna. Insamlingen skedde på våren, då groddjuren uppsökte sina lekvatten efter att ha övervintrat i skogsbrynet i vattnets närhet. Groddjuren är präglade på att uppsöka det vatten där de föddes. Att antalet insamlade och flyttade groddjur nu hamnat på ca 13 000 kom som en överraskning.

– Att det kunde bli några tusen hade vi nog räknat med, men att det blev så här pass många var lite förvånande, säger Petter Bohman, biolog vid Naturcentrum.

De arter som samlats in är: större vattensalamander (1900 individer), mindre vattensalamander (10 800), vanlig groda (300), åkergroda (160) och vanlig padda (14).

En fråga som många ställer sig är naturligtvis om de flyttade groddjuren kommer att trivas lika bra i sin nya miljö

– Har man småvatten av olika karaktär är chanserna goda att flytten av groddjur lyckas, säger Claes Andrén, en av projektets externt anlitade experter.

Kring de nyanlagda dammarna har en barriär anlagts, för att ”tvinga” groddjuren att lägga sina ägg i de nya dammarna.

– Grodor och salamandrar vill gärna återvända till det vatten där de själva en gång föddes, och sannolikt skulle en del av dem vandra tillbaka och vi skulle behöva fånga och flytta dem igen, säger Petter Bohman. Nästa år tas barriären bort, eftersom de groddjur som fötts i de nya dammarna är präglade på sin nya livsmiljö.

Även larver av citronfläckad kärrtrollslända, som också skyddas i EU:s art- och habitatdirektiv, håvades en kvart om dagen för att kunna följa med i flytten.

Att Volvo nu fått klartecken att genomföra en massflyttning av groddjur för att bygga en batterifabrik i Mariestad innebär inte att det kommer att vara fritt fram att exploatera områden med rika förekomster av groddjur. Varje ärende kommer naturligtvis att prövas enligt gällande lagstiftning.

Om Volvos batterifabrik får tillstånd är planen att sätta igång arbetet år 2024. Groddjuren ska också följas upp med inventeringar under flera år.

I media har groddjursflytten bl.a. uppmärksammats av Vetenskapsradion på djupet, 9 maj: https://sverigesradio.se/avsnitt/groddjur-i-vagen-for-batterifabrik-nu-gors-sveriges-storsta-flytt-av-salamandrar

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: